Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova v Praze  Rychlé vyhledávání


        rozvojové lokality Univerzita Karlova v Praze

MOŽNÉ ROZVOJOVÉ LOKALITY NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY


Další rozvojové lokality na území hlavního města PrahyPraha 2, Albertov – pro další rozvoj biomedicinského kampusu jsou v územním plánu určeny pozemky s výhledovým časovým určením. Jejich převod na univerzitu je zatím blokován chybějícím zákonem o církvích.Praha 5, Jinonice – pozemky  na JV od výukové budovy U Kříže 661 přes ulici Radlická jsou v územním plánu navrženy pro využití vysokou školou. Pro výstavbu rozsáhlého kampusu humanitních studií je třeba pozemky vykoupit od soukromých vlastníků.Praha 5, Motol -  území na Z od Fakultní nemocnice v Motole, tzv. Třešňovka, v územním plánu určeno ve výhledu pro vysoké školy. Plánováno pro rozvoj 2.LF. Pozemky patří soukromým vlastníkům.Praha 6, Veleslavín – pozemky navazující na Z na areál FTVS mají sloužit k dostavbě sportovních zařízení a výukových budov. V územním plánu jsou určeny pro využití vysokou školou, je třeba je vykoupit od soukromého vlastníka.Praha 7, Bubny - Zátory – pozemky jsou v územním plánu určeny pro využití vysokou školou. Pro výstavbu vysokoškolských budov je třeba pozemky vykoupit od soukromého subjektu.
Praha 8, Pelc –Tyrolka – pozemky jižně od ulice V Holešovičkách jsou v majetku UK a budou sloužit dostavbě areálu MFF. Pozemky na S a Z od křižovatky V Holešovičkách a Povltavská pro další výstavbu UK je třeba vykoupit od  státních organizací a soukromých vlastníků.
Praha Dubeč – rozvojová lokalita pro vysokoškolský kampus je vedena v územním plánu jako výhledová. Pro vysokoškolskou výstavbu je třeba pozemky v budoucnu vykoupit.

Tento dokument ...    

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 Eva Šulcová

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

29.červen 2014 09:04

 Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace: 12.04 2024 17:00, © Univerzita Karlova v Praze